Certifikace

Společnost má od roku 2004 certifikovaný Systém řízení jakosti
dle ISO 9001.Certifikaci pro oblast PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
V INVESTIČNÍ VÝSTABVĚ provedla mezinárodní prestižní certifikační autorita Moody International Certification.