Naše služby

Hlavní služba, kterou poskytujeme klientům, je ZHODNOCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ projektovou a inženýrskou činností v investiční výstavbě.V ideálním případě tuto službu provádíme jako jeden kontinuální celek, protože jen takto lze zaručit kvalitu. Naše dlouholeté zkušenosti a praxe nám umožňují zvolit optimální způsob řešení pro klienta. Jednotlivé kroky zajištění podkladů, virtuální vytvoření projektu objektu, projednání s úřady, zajištění Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, vypracování realizačního projektu, položkového rozpočtu, spolupráce
při výběru dodavatele, kontrola realizace
a zajištění kolaudace provádíme
s jistotou, že vložená investice klienta bude řádně zhodnocena.