O společnosti

Společnost DOUBNER, spol. s r.o.
je česká architektonická kancelář založená v roce 1995, se sídlem v Praze. Zaměření společnosti je na poskytování služeb v oblasti zhodnocování nemovitostí. Hlavní náplní je projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě. Kromě této hlavní činnosti společnost zabezpečuje pro své klienty
i související služby.Cílem společnosti
je poskytovat nabízené služby v takové kvalitě, která klientům společnosti přinese jistotu, že se na nás může vždy spolehnout, a se kterými bude klient spokojen.Všichni zaměstnanci naší společnosti i naši spolupracovníci odpovídají za neustálý profesní rozvoj
s individuálním programem, který je vždy prokazatelný, aby naše společnost mohla tento rozvoj našim klientům dokladovat.Součástí dlouhodobých záměrů společnosti je také neustálé zvyšování úrovně poskytovaných služeb
a plnění specifických požadavků klientů.